Oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar biedt paramedische zorg op het gebied van houding en beweging. Met behulp van oefeningen op maat, die gemakkelijk in het dagelijkse leven kunnen worden toegepast, leert de cliënt anders en beter bewegen, gezonder gedrag en leefstijl. Kenmerkend is de holistische benadering. Dat wil zeggen dat de oefentherapeut niet alleen naar de klacht van de cliënt kijkt, maar probeert mens en houding in zijn/haar omgeving als geheel te benaderen. De behandeling werkt curatief en preventief: houding en beweging worden zodanig verbeterd dat klachten ook op de lange termijn wegblijven.

Kinderoefentherapie
Zorgenkindje?

Net als u maken veel ouders zich wel eens zorgen om hun kind. Soms op basis van eigen observaties, soms na signalen van anderen, bijvoorbeeld de leerkracht op school. Hoe weet u of uw zorgen terecht zijn? Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar soms loopt een kind een achterstand op in zijn motorische ontwikkeling. Omdat er bijvoorbeeld iets mis is met een van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat.

Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Is dat ook met uw kind het geval? Dan kunnen u en uw kind baat hebben bij behandeling door de kinderoefentherapeut.

Slaapoefentherapie

Slecht slapen. We hebben allemaal wel eens een onrustige nacht. Of we liggen wakker mét of zonder duidelijke oorzaak. Wanneer dit vaker voorkomt of lang blijft aanhouden is het zinvol hulp te zoeken. Dat kan tegenwoordig laagdrempelig en dicht bij huis, bij de slaapoefentherapeut.

Slapeloosheid betekent dat je te weinig slaapt of dat de kwaliteit van je slaap niet voldoende is en dat je hier overdag last van hebt in je dagelijks functioneren. Het wordt ook wel chronische insomnie genoemd.
Kenmerken van slapeloosheid zijn:
• Moeite met inslapen
• Regelmatig wakker worden uit de slaap
• Moeite om ’s nachts weer in te slapen na het wakker worden
• Vroeg wakker worden en dan niet meer kunnen slapen
• Niet voldoende uitgerust zijn na de slaap
• Overmatige slaperigheid en moeheid overdag

Lichamelijke, geestelijke of sociale factoren kunnen de slaap belemmeren. Geregeld is een slaapprobleem echter het gevolg van spanningen of verhoogde alertheid. Bij gebrek aan rust overdag, verwerk je gebeurtenissen pas in bed. Aanhoudende (belemmerende) gedachten kunnen je ook de rust ontnemen die nodig is om te slapen.

De behandelmethode van de slaapoefentherapeut is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en richt zich op het wegnemen van de factoren die de slapeloosheid in stand houden. De slaapoefentherapeut gaat samen met jou aan de slag om de vicieuze cirkel te doorbreken met, gedegen uitleg over de slaap, praktische tips en oefeningen en cognitieve gedragstherapie om zo de balans in je leven weer terug te vinden. De oefentherapeut neemt de gehele 24 uur onder de loep om maatwerk te leveren op jouw specifieke slaapprobleem. Je krijgt weer grip op je slaap, voelt je energieker en kunt zo het goede uit je dag halen!

Ook voor pubers ouders en kinderen. Vergoeding; voor pubers en kinderen uit de basisverzekering. Voor volwassenen uit de aanvullende verzekering.

Chronische pijn

U ervaart pijn. Als deze pijn langdurig aanwezig is, kan het een eigen leven gaan leiden, met grote gevolgen voor uw dagelijkse functioneren. In veel gevallen brengt pijn ook grote onzekerheid met zich mee. U vraagt zich af: hoe moet ik er mee omgaan? Waar doe ik goed aan nu de pijn mijn leven lijkt over te nemen?

De behandeling

Het Netwerk Chronische Pijn introduceert een vernieuwende behandelwijze, speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn. De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar laat u zien hoe u zelf op een andere manier met uw pijnklachten kunt omgaan. En weer grip krijgt op uw eigen leven.

Na het vraaggeprek over uw klachten en de  verwachtingen is er een lichamelijk onderzoek waarbij gekeken wordt naar uw houding, hoe u bepaalde bewegingen en handelingen uitvoert en naar spierkracht en spierspanning. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek,wordt er samen met u, een behandelplan opgesteld. Daarbij wordt ook aangegeven hoe lang we nodig denken te hebben.

De oefeningen zijn gebaseerd op dagelijkse bewegingen (staan, zitten, bukken, lopen) en zijn makkelijk te integreren in het dagelijks leven. Na 4 tot 6 keer oefenen is er een evaluatiemoment; er wordt gekeken of het voldoende vooruitgang is geweest en of en hoe we verder gaan.

Voor kinderoefentherapie vindt er een intakegesprek plaats met de ouders. De eventuele hulpvraag van de school wordt hierin meegenomen. Er wordt een motorische test afgenomen die, indien nodig, wordt aangevuld met andere testen.

De bevindingen van de test worden besproken met de ouders en samen met hun wordt een behandelplan opgesteld.
De oefeningen worden in speelse vorm aangeboden. Soms is het nodig ook thuis te oefenen. Na 9 sessies is er een evaluatiemoment om te bezien of er voldoende vooruitgang is en te bespreken hoe we verder zullen gaan.

Netwerk Chronische Pijn

De therapie verloopt via een vast protocol. Gestart wordt met het in kaart brengen van de oorzaken van uw pijn, uw ervaring van de pijnklachten en hoe u hiermee omgaat. Samen met uw therapeut stelt u vervolgens haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en uw kwaliteit van leven verbetert.

Tijdens de behandeling is uw oefentherapeut als het ware uw coach. Samen met de oefentherapeut gaat u met uw eigen doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’.

Over het algemeen zal uw houding verbeteren waardoor u zich zekerder kan gaan voelen. De dagelijkse bewegingen zullen gemakkelijker en met minder spanning kunnen worden uitgevoerd zodat de pijn minder wordt of zelfs helemaal verdwijnt. De opzet is dat de geleerde correcties ook blijvend kunnen worden uitgevoerd zodat u uw eigen, zelfredzame coach wordt!

Voor kinderoefentherapie geldt dat kinderen over het algemeen meer plezier en zekerheid in bewegen krijgen zodat zij zich prettiegr en zekerder gaan voelen. Heel vaak heeft dat ook een positieve invloed op de schoolresulaten.

Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en uw kwaliteit van leven verbetert. Tijdens de behandeling is uw oefentherapeut als het ware uw coach. Samen met de oefentherapeut gaat u met uw eigen doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’.

Ik was altijd gewend dat ik te horen kreeg wat ik, moest doen en nu moest ik ineens zelf meedenken. Was dat niet de taak van de deskundige? Maar het bleek voor mij te werken. Ik ken mijn eigen lichaam het best. Ik weet wat ik wel en niet kan en de oefentherapeut speelt daar op in.” – Patiënt J. de V.e!

Leeftijden

De almene oefentherapie is voor alle leeftijden. De kinderoefentherapie is voor kinderen in de basisschoolleeftijd en Chronische pijn is voor mensen met pijnklachten die langer dan drie maanden bestaan.

Duur en kosten van een behandeling

Meestal zijn 10 tot 12 sessies voldoende om blijvend resultaat te behalen.
Er is altijd een evaluatiemoment na 4 tot 6 keer.

Voor kinderoefentherapie geldt; een behandeling duurt zo kort mogelijk en zo lang als noodzakelijk is. Er is overleg met ouders (en school) na 9 sessies. Na 18 sessies vindt een hertest plaats.

Een sessie duurt ongeveer 30 minuten. De motorische test duurt langer (maar kan ook in twee keer worden afgenomen).

Tarieven
Algemene oefentherapie € 30,-
Kinderoefentherapie € 42,-
Eenmalig onderzoek € 112,-

Vergoedingen

De behandeling komt  meestal in aanmerking voor vergoeding uit uw zorgpakket. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Kinderen tot 18 jaar worden vergoed uit de basisverzekering.

Locatie(s) waarop de behandeling verricht kan worden

Centrum Diálogo

Contactgegevens voor de behandeling

Neem contact op met Centrum Diálogo: 046 – 45 16 169

of Ellen Kegge ((kinder)oefentherapeut Cesar)

Ellen Kegge is aangesloten bij het Landelijk netwerk Chronische Pijn.

Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie:

Samen in beweging naar een beter leven.

Schrijf je gratis in!
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang onze meest gezonde tips, adviezen en leuke weetjes!

Invalid email address
Give it a try. You can unsubscribe at any time.