Logopedie & coaching

Verbale en non-verbale communicatie is zeer belangrijk. Ieder kind wil zich kunnen uiten. Het wil contact, samen spelen en samen genieten. Taal is bovendien cruciaal om te leren lezen, schrijven en rekenen.

Logopedie helpt kinderen met problemen op dit gebied. Spelenderwijs en in een huislijke omgeving gaan we aan de slag met oefeningen die aansluiten op de eigen belevingswereld. We werken altijd op basis van vastomlijnde plannen en zorgvuldige evaluaties. Zo biedt logopedie stevig gereedschap om te begrijpen én om begrepen te worden. Voor kinderen, maar ook voor volwassen.

De logopedist screent, onderzoekt, adviseert, behandelt, begeleidt cliënten individueel of in groepsverband in de praktijk, in de thuissituatie of op school. Na onderzoek start een eventuele behandeling bestaande uit oefeningen / adviezen / training aangepast aan de problematiek en het niveau van de cliënt. Na afloop van de behandelingen kun je je beter uiten, beter verwoorden, heb je een mooiere stem, kun je makkelijker praten en heb je inzicht in de situatie.

Je kunt bij ons terecht voor:

Taal
Taalontwikkelingsstoornis, afasie, communicatiestoornissen door een verstandelijke beperking of dementie.

Spraak
Onder spraak kunnen de volgende stoornissen vallen: onduidelijke spraak, stotteren, broddelen, vertraagde spraakontwikkeling, neurologische spraakstoornis, articulatieproblemen, onvloeiendheden, dyspraxie, apraxie, dysartrie, afwijkende mondgewoonten

Stem/adem
Een stemstoornis kan zowel door organische als niet-organische (ook wel functionele) afwijkingen veroorzaakt worden. Voorbeelden van organische afwijkingen zijn: stembandknobbeltjes, stembandpoliepen, oedeem van Reinke of laryngitis. Een functionele afwijking houdt het verkeerd stemgebruik in (te hoog of te laag spreken, schreeuwen, fluisteren, etc.). Ademproblemen komen vaak voor in combinatie met stemproblemen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van hyperventilatie, CARA of astma / COPD.

Slikken
Slikproblemen kunnen plotseling ontstaan door een beroerte, gebitsproblemen, ongeluk of operatie. Ook het geleidelijk ontstaan ervan is mogelijk, bijv. bij de ziekte van Parkinson, MS een spierziekte of dementie. Ook bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Dit heet prelogopedie. De logopedist zorgt dat deze mondfuncties zich ontwikkelen en herstellen.

Gehoor
Onder gehoor kunnen de volgende stoornissen vallen: aangeboren slechthorendheid of doofheid, auditieve verwerkingsproblemen, revalidatie na plaatsing Cochleair Implantaat (CI), verworven slechthorendheid of plotsdoofheid

Vergoeding

Logopedie valt onder de basiszorg en wordt vergoed. De cliënt heeft uiteraard wel een verwijzing van huisarts / specialist nodig. Bij cliënten van 18 jaar en ouder is er sprake van een eigen risico.

Voor alle leeftijden!

Schrijf je gratis in!
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang onze meest gezonde tips, adviezen en leuke weetjes!

Invalid email address
Give it a try. You can unsubscribe at any time.