Loading...
Kindercoaching / Beeldende therapie2017-12-26T14:38:56+00:00

Kindercoaching en beeldende therapie

Wij geloven dat achter ieder kind een unieke persoonlijkheid schuil gaat, met eigen krachten en talenten. Deze krachten en talenten stellen wij dan ook graag op de voorgrond en zijn het uitgangspunt van onze werkwijze. Door deze werkwijze groeit het zelfvertrouwen en wordt het vermogen om te leren vergroot.

Samengevat kan het doel van Kinderplan omschreven worden als: ‘door middel van een positieve benadering, gericht op krachten en talenten, een maximaal leerrendement behalen zodat dit unieke kind kan uitgroeien tot een sterke persoonlijkheid’

Kwaliteiten die al in bezit zijn, worden zichtbaar gemaakt zodat deze direct ingezet kunnen worden. Daarnaast kunnen we vaardigheden die nog niet zo goed lukken, sterker maken.

Vanuit Kinderplan (kinderplan.eu) bieden wij individuele (thuis)begeleiding, coaching en diverse weerbaarheidstrainingen aan.

Met behulp van individuele (thuis)begeleiding kan er gewerkt worden aan specifieke doelen. In overleg wordt er een begeleidingsplan opgesteld waarin de hulpvraag, doelen en acties in worden uitgewerkt. Met behulp van dit plan wordt stap voor stap gekeken of doelen worden behaald of dat ze bijgesteld moeten worden. Zo kunnen we de voortgang en werkwijze samen in de gaten houden. Het begeleidingsplan is geen standaard plan maar wordt aangepast op iedere unieke situatie van ieder uniek kind.

Voorbeelden van hulpvragen waar we bij kunnen ondersteunen zijn:

 • Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld
 • Het opdoen van succeservaringen
 • Het leren aanbrengen van structuur
 • Het aanleren van sociale vaardigheden
 • Het leren omgaan met een beperking
 • Het bevorderen van zelfredzaamheid

Voor wie is Kinderplan?

Kinderplan biedt begeleiding aan voor kinderen en jeugd in de leeftijd van 4 t/m 21 jaar. Tot de doelgroep horen bijvoorbeeld kinderen met:

 • Autisme spectrum stoornissen (Asperger, PDD-NOS, Autisme)
 • AD(H)D
 • Angstproblematiek
 • Leerachterstand
 • Hechtingsproblematiek

en kan ingezet worden bij bijvoorbeeld:

 • pesten
 • scheiding
 • rouwverwerking
 • angsten
 • sociale vaardigheden vergroten
 • zelfvertrouwen opbouwen
 • structuur aanbrengen

Contactgegevens voor behandelingen

Centrum Diálogo of

Debby Wintgens (beeldend therapeut en kindercoach)

www.kinderplan.eu

Meer zelfvertrouwen en een groter vermogen om te leren