Hanen Oudercursus

Kinderen leren thuis veel taal. Ook voor kinderen met een taalachterstand of een taalontwikkelingsstoornis, is het leren van taal door contact met ouders erg belangrijk. Het Hanen (spreek uit ‘Hennen’) model gaat ervan uit dat ouders de beste taalvoorbeelden voor hun kind kunnen zijn en tijdens de cursus leren ze hoe dat werkt. De Hanen-cursus is een cursus voor ouders van jonge kinderen met een taalachterstand of een taalontwikkelingsstoornis die de communicatie met hun kinderen willen verbeteren. Het gaat het erom echt in contact met elkaar te komen. Pas als dat is gelukt, kunnen kinderen veel leren. Ze leren dan automatisch en de taalontwikkeling versnelt aanzienlijk.

De Hanen oudercursus bestaat uit groepsbijeenkomsten en huisbezoeken. Bij de huisbezoeken maken we video-opnames om samen te bekijken hoe de Hanentheorie thuis werkt. Maximaal acht gezinnen nemen deel aan de cursus, zodat iedereen veel persoonlijke aandacht krijgt.

Veel ouders die de cursus hebben gevolgd, geven aan dat het fijn is de belevingswereld van hun kind beter te kennen. De cursus geeft niet alleen de kinderen, maar ook de ouders extra zelfvertrouwen en rust.

Leeftijden

De training is geschikt vanaf volwassenen.

Duur en kosten van de training

Neem voor de duur en kosten contact op met Centrum Diálogo.

Vergoedingen

De training komt in aanmerking voor vergoedingen door de verzekeraar. Hiervoor is een verwijzing nodig van uw huisarts.

Locatie(s) waarop de training verricht kan worden

Centrum Diálogo

Contactgegevens voor de training

Bel Centrum Diálogo via het nummer 046 – 45 16 169

Kinderen hebben allemaal een verhaal

Schrijf je gratis in!
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang onze meest gezonde tips, adviezen en leuke weetjes!

Invalid email address
Give it a try. You can unsubscribe at any time.