GZ-psychologie

Als gz-psycholoog behandel ik, Léon Goossens, mensen met psychische klachten binnen de GBGGZ (voorheen 1e lijns psychologische behandeling genoemd). Dit doe ik onder franchise van Cenzo Amsterdam. De behandeling gebeurt op verwijzing van een arts, in de regel de huisarts of de bedrijfsarts. Hij geeft een verwijzing voor een jaar. In dat jaar zijn tot 10 à 12 sessies mogelijk. Er wordt begonnen met een intakegesprek waarbij de juiste diagnose gesteld wordt. Hieruit vloeit een behandelplan en wordt de behandeling gestart. Mochten de klachten eerder verholpen worden dan wordt,in onderling overleg, de behandeling eerder gestopt in het verloop van dat jaar. Als gz-psycholoog val ik onder het Medisch Tuchtrecht, de Beroepscode voor Gz-psychologen en de Beroepscode van het NIP. Gegevens zullen derhalve nooit zonder uw toestemming aan anderen verstrekt worden.

De meest voorkomende behandelactiviteiten zijn:

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT) bij b.v. irreële gedachten over situaties of over uzelf, maar b.v. ook bij angsten om bepaalde ruimtes binnen te gaan of je onder de mensen te begeven. – verdiepende, analyserende, structurerende en motiverende gespreksvoering. Onderzoeken waardoor de klacht werkelijk is ontstaan, dit verdiepen, structureren en daar waar nodig motiveren tot anders denken en/of handelen.
  • COMET als versterking van het zelfbeeld. – Vers-vaardigheidstraining Emotieregulatie – Gesprekstechnieken. Geweldloze communicatie.
  • Traumabehandeling (EMDR) op een breed gebied: voor het behandelen van herbelevingen, flash-backs, levenservaringen of nachtmerries, die maar niet willen verdwijnen of regelmatig terugkomen en waarbij telkens heel vervelende gevoelens naar boven komen. Dit kan op een heel breed gebied zijn zoals: een ongeluk, angsten voor b.v de tandarts, ZH, gevoelens van angst of machteloosheid/hulpeloosheid of diepe schaamte in relatie met gebeurtenissen uit uw leven en eventueel bij een zich nog machteloos of angstig voelen voor situaties die komen gaan. Zo kan EMDR ook goed toegepast worden bij paniek. Zowel de plaatsgevonden panieksituatie als de voorstelling aan een nieuwe panieksituatie kunnen goed behandeld worden. Tevens kan EMDR ingezet worden bij woede-wrok-of wraakgedachten en bij de behandeling van migraine/spanningshoofdpijn.
  • Vaak wordt EMDR toegepast in samenhang met – Schematherapie. Hierbij wordt gekeken naar psychische schema’s die u ontwikkeld heeft tijdens uw jeugd en de manier hoe u daaruit geleerd heeft om met uw klachten om te gaan (overgave, vermijding of overcompensatie). Deze behandelactiviteiten zijn in de regel geen losstaande behandelvormen, maar worden vaak in samenhang met elkaar en als onderdeel tijdens de behandeling toegepast

Het doel is dat uw klachten verminderen of verholpen worden. Daarvoor is, naast mijn inzet, ook een actieve deelname van u nodig. De eventueel door mij opgegeven opdrachten zult u dienen uit te voeren voor een zo optimaal mogelijk effect van de behandeling en een goed resultaat. Vooral bij de behandeling met EMDR zijn vaak direct waarneembare positieve veranderingen te zien.

Leeftijden

De behandeling sluit het best aan bij volwassenen vanaf 18 jaar.

Duur en kosten van een behandeling

Er zijn verscheidene behandeltrajecten mogelijk:

  • Basis Kort : voor lichte symptomen.
  • Basis Middel: voor matige symptomen.
  • Basis Intensief: voor ernstige symptomen.
  • Basis Chronisch: chronisch stabiele symptomen met een vermoeden van meer dan 2 jaar zorg nodig. (10-12 behandelsessies per jaar).

Elke behandelsessie duurt 45-60 minuten. Er zijn maximaal 10 – 12 sessies per jaar mogelijk. De planning van de sessies gebeurt in onderling overleg.

Eventueel kan er, bovenop de 10-12 behandelsessies binnen een jaar, gebruik gemaakt worden voor extra behandelingen vanuit een Aanvullende verzekering.

Locatie(s) waarop de behandeling verricht kan worden

Centrum Diálogo te Sittard

Contactgegevens voor de behandeling

Bel Centrum Diálogo: 046 – 45 16 169.

of Leon Goossens (GZ-psycholoog, orthopedagoog)

e: leongoossens@hotmail.com

t: 06 – 46 12 48 96

If you change nothing, nothing will change…

Schrijf je gratis in!
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang onze meest gezonde tips, adviezen en leuke weetjes!

Invalid email address
Give it a try. You can unsubscribe at any time.