Loading...
Care for woman 2017-12-29T14:00:00+00:00

Care for woman

Als BIG geregistreerd zorgverlener help ik vrouwen  met klachten die te maken hebben met hun vrouwelijkheid, waaronder de hormonale cyclus en veranderingen daarin. Ik ben opgeleid om zowel vanuit reguliere als aanvullende geneeswijzen te adviseren. Gericht advies en begeleiding o.a. ten aanzien van ontspanning, beweging, emotioneel welbevinden, voeding en voedingssupplementen is hiervan een onderdeel.

Een gezondheidscheck om mogelijke gezondheidsrisico’s in kaart te brengen en te adviseren en begeleiden met betrekking tot maatregelen om risico’s te verminderen kan onderdeel uitmaken van de behandeling.

Ik breng samen met de client de klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen in kaart en begeleid hierbij. Waar nodig raadpleeg ik – of  verwijs ik door naar  andere zorgverleners.

Voor vergoeding van een consult is geen doorverwijzing van een arts nodig.

De behandeling start met een intakegesprek gevolgd door vervolg- en evaluatiegesprekken.  Hierin wordt de tijd genomen voor de klachten, medische achtergronden, motivatie, beleving en ervaring. Zo nodig wordt om achtergronden duidelijker te krijgen gebruik gemaakt van huiswerkopdrachten, vragenlijsten en eventueel een klachtendagboek. Uitleg van de samenhang van de klachten met het hormonale systeem is een belangrijk onderdeel van het eerste maar ook de vervolgconsulten.  Meestal weten we aan het eind van het eerste consult welke aanpak de voorkeur heeft,  bij jou past.

Hierbij kun je denken aan ondersteunende voedingsaanpassing, beweging, (ontspannings)oefeningen, advies t.a.v. inzet van anticonceptie of andere medicatie, advies t.a.v. voedingssupplementen,  communicatieadviezen bij conflictsituaties  etc. Tijdens de vervolgconsulten kijken we of de ingezette aanpak aanslaat en kan  de behandeling eventueel bijgesteld worden.

Omdat bij klachten mogelijk ook leefwijze, gewoonten en voeding een rol spelen en voor succesvolle verandering hiervan  tijd nodig is, is  voor een optimaal resultaat opvolging door middel van gesprekken van belang. Hierin kunnen we  samen kijken naar wat wel en wat nog niet goed gaat en wat er nodig is om een beter resultaat te bereiken en kan eventueel verergering of  terugkeer van de klachten op tijd bijgestuurd worden.

Wanneer meer/andere/langduriger begeleiding nodig is kunnen er afspraken gemaakt worden over doorverwijzing en/of coaching.

Ik neem je klachten serieus, geef uitleg, adviezen en help je bij de keuze van een aanpak. Dit betekent:  erkenning en  zicht  op/werken aan een oplossing.  Hierdoor verminderen de klachten waardoor je  weer lekker in je vel zit en meer energie hebt, grip krijgt op je leven en werk, beter met klachten kunt omgaan en weet wat je kunt doen als klachten dreigen op te spelen. Dat maakt een wereld van verschil!

Leeftijden

De behandeling sluit het best aan bij meisjes (vanaf de eerste menstruatie ) en vrouwen van alle leeftijden.

Daarnaast ook gezondheids  checks voor vrouwen en mannen van alle leeftijden.

Duur en kosten van een behandeling

Gemiddeld zijn 3 tot 4 consulten voldoende om klachten te verbeteren

Een consult duurt gemiddeld een uur. Consulten vinden meestal met tussenpozen van 4 tot 6 weken plaats. Bij begeleiding in leefwijze kan het zinvol zijn met kortere tussenpozen af te spreken en bestaat ook de mogelijkheid van een telefonisch consult.

De kosten bedragen:

Duur Kosten
60 minuten € 60,00
30 minuten € 32,50
15 minuten € 17,50

Vergoedingen

Consulten worden door de meeste zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Hierdoor valt het niet onder het verplicht eigen risico. Raadpleeg hiervoor uw polis. Trefwoorden hiervoor zijn vrouwenzorg, zorg voor vrouwen in de overgang, pms consulten, gezond zwanger consult, de jonge vrouw.

Locatie(s) waarop de behandeling verricht kan worden

Centrum Diálogo of

Vrouwenpraktijk Care for Women Heerlen e.o.
Dr. de Weverlaan 1
6416GN Heerlen

Contactgegevens voor de behandeling

Bel Centrum Diálogo: 046 – 45 16 169

of Marise Coerwinkel (Care for Women specialist, orthomoleculair gewichtsconsulent, verpleegkundige)

t: 045 -20 54 505
m: 06-43 82 64 96

e: m.coerwinkel@careforwomen.nl
w: www.careforwomen-marisecoerwinkel.nl

Care for women